Regelmatig komen jongeren, o.a. vanuit de Werkenrode School uit Groesbeek, bij ons stage lopen. De Werkenrode School biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die vanwege lichamelijke of meervoudige beperkingen of langdurige ziekte specialistische ondersteuning nodig hebben. Dit jaar hebben we de oorkonde voor de beste stageplaats van 2010 ontvangen.