Project omschrijving

Deze tuin is een aantrekkelijke leefomgeving voor meerdere soorten dieren, ze wordt o.a. druk bezocht door vogels, vlinders, bijen en hommels en egels.

De bestaande bestrating bleef gehandhaafd en de beplanting is gedeeltelijk hergebruikt en verder aangevuld met nieuwe planten: heesters en vaste planten.
Vanuit de borders heb je zich op de bijbehorende fruitgaard, daardoor vliegen er veel vogeltjes om insecten te vangen.

Rondom de tuin is een natuurgebied die perfect aansluit op de tuin, omdat daar ook veel bomen staan, er een natuurlijk water ligt en er bijv. brandnetels staan die weer als waardplanten dienen voor de vlinders.

Er is jaarrond beleving in de tuin: alle seizoenen geurende bloemen in verschillende kleuren en hoogtes, vruchten in het najaar, herfstkleuren en mooie wintersilhouetten.
In de winter mag het blad tussen de planten blijven liggen en ligt er plaatselijk meer natuurlijk materiaal, zodat de egels er ook een beschut plekje kunnen vinden voor de winterslaap.
Daarna kunnen ze o.a. weer slakken eten uit de tuin.